Obec Svídnice a Suchá Rybná

Obecní úřad Svídnice
Svídnice 36, 517 41  Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 773 426 000
e-mail.: obec@svidnice.cz        okr. Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký

Popis obce | Základní údaje | Historie | Památky | Příroda a krajina

Historie

0009_XX
Image1_XX

Osídlení zdejšího kraje bylo už v dobách dávno minulých. Objevy potvrzují existenci osídlení u Kostelce nad Orlicí, což napovídá o pobytu člověka ve zdejších končinách už několik tisícíletí před naším letopočtem. I za Římské říše na mapě Ptolejmanově v tomto území zakreslili pevnost Kasurgis, která dle některých historiků byla v místě dnešního Kostelce nad Orlicí. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z doby, kdy zdejšímu území vládli Hrabišici, kde se Kojata ve své závěti zmiňuje o panství Potštejn s vesnicí Svídnicí. Častěji se uvádí datum první písemné zmínky o Svídnici 21.leden 1342, kdy Čeněk a Ježek z Potštejna postupují Svídnici a Lhotku své matce. V českých archivech nejvíce písemných zmínek o Svídnici pochází od šestnáctého století do dneška. Přehledně podle jednotlivých stavení ve Svídnici a okolí jsou tyto materiály zpracovány ve svídnickém Letopisu.

Největší rozmach obce se datuje na přelom devatenáctého a dvacátého století. Novou silnici na Choceň postavili zdejší lidé robotou v roce 1846. Hasičský sbor založen roku 1881. Telekomunikační spojení v roce 1908 a elektrifikace obce 1928. Už roku 1827 měla Svídnice 313 obyvatel a v roce 1929 společně se Suchou Rybnou 420 obyvatel. Dneska v důsledku odlivu občanů obce za lepším živobytím do měst jen 170 duší.

Pamětní kniha

Pamětní knihu zapsal František Roušavý.


© 2004+ — obec@svidnice.cz — W3C: XHTML, CSS —
Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /pub/svidnicewa/svidnice.cz/web/www/index.php on line 135
,