Obec Svídnice a Suchá Rybná

Obecní úřad Svídnice
Svídnice 36, 517 41  Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 773 426 000
e-mail.: obec@svidnice.cz        okr. Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký

Popis obce | Základní údaje | Historie | Památky | Příroda a krajina

Popis obce

mapka

Obec Svídnice leží ve východních Čechách, kraji Královéhradeckém, na kraji orlického podhůří asi 5km na jih od Kostelce nad Orlicí. Obydlí jsou roztroušena po svazích údolí. Severní část návse je ve výšce 320m.n.m. Nedílnou součástí obce je i osada Suchá Rybná, která leží asi 1km severně od Svídnice.

Název obce pochází od jména rostliny, která se hojně vyskytovala ve svídnickém údolí v době, kdy do něj přišli lidé. Svída krvavá (Cornus sanguinea), je keř s bílými květy, který když na zimu shodí listy je vidět pouze nápadně červené proutí. Dnes se svída ve Svídnici již téměř nevyskytuje.

Dohromady se Suchou Rybnou zde žije 170 obyvatel. Většina lidí dojíždí za prací do okolních měst. Někteří pracují v místním zemědělském podniku, jiní podnikají soukromě. Je tu prodejna potravin, hospůdka, knihovna, nádrž na koupání a hřiště.

Vesnice je součástí Dobrovolného svazku obcí Orlice. Je zde Sbor dobrovolných hasičů, který pořádá různé zábavné akce.

Okolní krajina skýtá příležitosti k turistickému vyžití. A je úplně jedno jestli vyjdete pěšky, pojedete na kole, na běžkách, nebo na koni.

Celé území je vklíněno mezi řekami: Tichou a Divokou Orlicí. Jejich povodí bylo v roce 1996, od hranice CHKO Orlické hory, vyhlášeno Přírodním parkem Orlice. Tento klín je půlen potokem Brodec. Pramení za Velkou Skrovnicí, protéká asi 10ti obcemi a za Zdelovem se vlévá do Divoké Orlice.

udoli brodce

Do Brodce se vlévá spoustu menších potůčků. Několik jich protéká i Svídnicí. První pramení na Vrbici, odkud teče Bukovinou až do prostřed vsi. V této části je další prameniště, které bylo také důvodem, proč se zde lidé usadili. Poslední potok k nám teče až z nejvýše položené části obce Chlen, protéká vískou Krchleby a přitéká do jižní části naší vesnice. Ta nese místní název Chaloupka. Údolí obce se zde otevírá směrem k povodí Brodce a sem se také oba potoky vlévají.

Nejvýznamnější památkou a symbolem obce je borovice, která stojí nad vesnicí při výjezdu na Choceň. Její stáří bylo v roce 1940 odhadováno na 200let. Lze se o ní dočíst v mnoha knihách pojednávajících o vzácných stromech nebo o pověstech tohoto kraje. Dalšími památkami jsou: Kampelička se zvonicí, vystavěná v roce 1933. Zvonice v Suché Rybné z roku 1912. Kříže: na návsi, Zelený, Bartoňův, a další.

Mezi nejvýznamnější památky v blízkém okolí patří: hrad Potštejn; Litický hrad; Rychnovský zámek s kostelem Nejsvětější Trojice; zámecké renesanční sídlo v Častolovicích; v Kostelci n. Orl. barokní kostel sv. Jiří a empírový zámek od arch. Jindřicha Kocha včetne okolního parku; renesanční zámek v Doudlebách; poutní místo Homol mezi vesnicemi Lhoty a Borovnice; zámeček a lázně s kapličkou sv. Pantaleona pod obcí Polom, v místech zvaných Hájek; kamenný most ve Vamberku; krytý věšadlový most ve vesničce Peklo nad Zdobnicí; a mnoho dalších ...

Dříve bylo převážným zdrojem obživy zemědělství. Jen malá část obyvatelstva pracovala v průmyslu. V roce 1929 měla obec dva velké hostince a žilo zde 420 lidí.


© 2004+ — obec@svidnice.cz — W3C: XHTML, CSS —
Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /pub/svidnicewa/svidnice.cz/web/www/index.php on line 135
,